laserové řezání

Řezání laserem ...

Laserové řezání je technologie pro řezání materiálů pomocí vysoce výkonného laseru běžně používaného v průmyslových výrobních linkách. Zaostřený laserový paprsek, normálně řízený počítačem řízeným CNC, poskytuje vysokou koncentraci energie a umožňuje řezání téměř všech skupin materiálů, bez ohledu na jejich termofyzikální vlastnosti. Během procesu řezání se materiál materiálu roztaví ...

Dlouhodobé úspory nákladů díky kvalitě

Výhodou je absence dalších vysokých nákladů na nástroje, protože nízké náklady na nastavení znamenají s humanizací pracoviště tichou práci bez vibrací. Automatizované řízení a velmi vysoká rozměrová přesnost jsou také možné u takového systému, který může plně využívat princip laseru. Při menších velikostech šarží lze splnit budoucí požadavky ...

Přesné laserové řezání moderními metodami

Ve strojírenství a ve stavebnictví je možná přesná práce pouze u vysoce kvalitních součástí. Dnes se naštěstí používají moderní procesy k tomu, aby byly tyto komponenty čisté a efektivní. Moderní lasery, na rozdíl od starších, jsou velmi přesné a schopné efektivně a čistě zpracovávat materiály.

de German
X